Plenair

Welkom door de dagvoorzitter

Dagvoorzitter Léon Linders (algemeen directeur van Alstom Nederland) heet iedereen welkom. De groep van toehoorders is weliswaar klein, maar dat biedt juist ruimte voor interactie. De dag begint met een aantal plenaire inleidingen. Deze zijn zo gekozen dat ze opbouwend zijn qua schaalgrootte: van gemeente, via provincie, naar landelijk/ internationaal tot wereldwijd.

 

Toelichting op het thema.

Rien van der Knaap, de organisator van het congres, vertelt dat Movinnio dit jaar gekozen heeft voor het thema collectief vervoer. En dat de toenemende vraag daarnaar vraagt om een schaalsprong daarin. Voor dat hij daar verder meegaat staat hij stil bij de afwezigheid van Joep Dickhaut, directeur en oprichter van Movinnio.  Dickhaut is ziek en de verwachting is dat hij niet op korte termijn weer beter is. John Stohr neemt nu de rol van Dickhaut waar en is nu de contactpersoon van Movinnio.

01 Movinniocongres Opening Rien van der Knaap-001De opgave van dit jaarthema is het benoemen van de belangrijkste uitdagingen in de vorm van de meest relevante kennisvragen. Het adressen van drempels en het onderkennen van onderstromen voor verandering. Hierover wordt begin 2016 een publicatie uitgebracht.  Van der Knaap geeft een schets van het belang van een schaalsprong in het collectief vervoer.  Dit vraagt allereerst om een andere houding. Want geslaagde innovatie is in deze bewegelijke tijd niet eenvoudig. Om de vragen van de toekomst aan te kunnen pakken is het optimaliseren van werkprocessen en het vermarkten van nieuwe producten onvoldoende. Om succesvol te blijven en aan de veranderlijke vraag uit de markt te voldoen is samenwerking en innovatie op systeem niveau nodig. Aldus een citaat van Arthur D. Little, strategisch consultant. Little heeft interessante statistisch materiaal verzameld dat het belang van een schaalsprong in het collectief vervoer onderbouwt. Argumenten daarvoor zijn schaalsprong zijn: toenemende verstedelijking, toenemende vervoersvraag in steden, toenemende ruimtebeslag en milieuvervuiling door stedelijk transport. Verder staat de prioriteit voor infrastructuur bij stedelijke investeerders met afstand op nr. 1. De investeringen in stedelijke mobiliteit zullen tussen nu en 2050 meer dan verdubbelen. Steden met het hoogste aandeel individueel vervoer zijn de meest vervuilde. Arthur D. Little heeft een aantal criteria ontwikkeld om steden te kunnen vergelijken op hun mobiliteitsprestatie, zoals fietspaden dichtheid en OV-frequentie, toename OV aandeel in modal split. Aan elk van deze criteria heeft hij een maximum score toegekend, in totaal 100 punten. Helaas haalt geen enkele stad deze 100 punten. De top 3, met Hongkong bovenaan, gevolgd door Stockholm en dan Amsterdam, scoren rond 58. Er is dus voor alle steden ter wereld nog heel veel te doen.

Tot nu toe zien we de volgende opgaven in ons land: Het oplossen van de stedelijke vraagstukken, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid e.d. vraagt om extra en vernieuwende inzet van OV. Met als voorbeelden:

  • Breda opgave: een verdubbeling in het OV aandeel in de komende jaren, bij een krimpend budget, hoe doe je dat?
  • En niet genoemd in de studie van Little, het platteland: hoe is het OV überhaupt te behouden?

Dit alles tegen de achtergrond van:

  • Een veelheid van vooral internet, ICT en ITS gestuurde innovaties
  • Met nieuwe businessmodellen als Uber, BlaBlaCar, etc.

Reacties uit de zaal:

Henk Bovenlander: Hoe verminder je de verplaatsingsbehoefte, hoe los je dat op?  Reactie Rien van der 02 Movinniocongres Opening vragen uit de zaal-001Knaap: Een van de oorzaken van verplaatsingen is het ruimtelijk scheiden van functies. Remedie hiervoor is mobiliteitsmanagement. Stohr: Ook is er een steeds grotere discrepantie tussen de dynamiek van het wonen en de dynamiek van activiteiten.  Bram van Luipen: een remedie van het Planbureau voor de Leefomgeving is het creëren van stedelijke verdichting rond mobiliteitsknooppunten. Hiermee bereik een beter modal split en een efficiënter spoorvervoer. Reactie Rien van der Knaap: En dat is uitvoerig aan bod geweest is in het jaarthema over mobiliteitsknooppunten.

Klik hier voor de presentatie van Rien van der Knaap.