CV uitdagingen in een landelijke provincie

Ron Bos van Goudappel Coffeng is door de provincie Overijssel ingehuurd om voor deze provincie een nieuw vervoersplan te maken. Hij ziet een provincie in tweestrijd: volle èn lege bussen. De provincie stopt in elk geval met de regiotaxi, deze vervoerde zowel WMO-geïndiceerden als andere reizigers. De opgave is dat er in 2018 een evenwicht bestaat tussen de kosten en de baten van het OV in de provincie. De doelstelling gaat verder: ga samen op zoek naar betere vormen van vervoer. Dus betrek hier ook lokale organisatie en bewoners bij. De provincie zet hiervoor kantelaars in. Dit zijn onafhankelijke mensen die de maatschappij een zet kunnen geven waardoor er echt iets veranderd. Deze mensen brengen geen technisch verhaal maar een sociaal verhaal. Inmiddels is er een aantal lessen getrokken zoals: Gebruikers hebben niets aan een systeemopgave, dus kijk naar de veranderingen in de maatschappij. Voor de pauze: alles is waar. Na de pauze komen er nieuwe geluiden dat het ook anders kan. Ontwerp samen met bewoners. Creëer een platform (website). Bouw kennis op en deel deze.

Reacties uit de zaal:

Van der Knaap: Het kabinet kijkt naar zaken die de maatschappij zelf kan oplossen, maar het krijgt de kriebels als dit teveel van onderop komt. Bos: wij proberen de initiatieven kleinschalig te houden. Mens: Uber komt met wat de consument wil, maar het mag niet. Ouderen mogen wel ouderen rijden, maar de overheid komt met een belasting. Bos: Uber / über pop. Wat mag wel, wat niet. Waar is de grens. Maar ik zie beweging bij de rijksoverheid, zij zoekt naar nieuwe regels.

Klik hier voor de presentatie van Ron Bos.