Nederland en haar omgeving. Spoorvisie 2040.

Bas Govers van Goudappel Coffeng is betrokken bij de ontwikkeling van deze spoorvisie. Er is veel politiek gedoe rond het spoor. Denk maar aan de Fyra. Innoverend vermogen voor het spoor, daar zijn we niet goed in. Eerst meer, dan pas beter. Dat gaat voorbij aan de veranderingen die spelen. 04 B Bas Govers-001Internationaal treinvervoer ziet er vandaag de dag er beroerd uit. Zonder visie geef je geld verkeerd uit. Een doorbraak is een toekomstbeeld OV voor het jaar 2040. Zonder sturende partij, maar met meerdere spelers. En met een productmodel volgens Zwitsers idee. Govers pleit voor betere internationale verbindingen. Regionaal concurreert het spoor niet. Wel zijn verknopingen met het onderliggend OV-netwerk noodzakelijk. Dus laat intercity’s vooral stoppen bij Schiedam en Rotterdam Blaak.

Voor innovatie is ook een sterke regio nodig. Vragen zijn: waar begint de last mile? Wanneer ga je over van concessie naar vergunning?

Reacties uit de zaal

Bram van Luipen: Internationaal reizen per spoor is vaker duurder dan vliegen. Hebben jullie al gedacht om de komst van Easyrail achtige vervoerders op het spoor te stimuleren? Bas Govers: Als je als vervoerder massa kunt maken, dan komt er ruimte op het spoor. Lodewijk Lacroix ziet ook het internationale busvervoer als concurrent. Bas Govers: Het spoor laat zaken liggen. Je hebt meer keuzes.

Klik hier voor de presentatie van Bas Govers.