Innovatie CV op systeemniveau

Innovatie collectief vervoer op systeemniveau

Door Lodewijk Lacroix van de MRDH en Florien Molendijk van Provincie Noord-Holland werden twee inleidingen gegeven over de wijze waarop deze opdrachtgevers van OV inspelen op veranderende omstandigheden met nieuwe strategieën.

09 B Lodewijk Lacroix-001Door de MRDH wordt gekeken hoe de netwerkstructuur van het verbindende net zich kan ontwikkelen, rekening houdend met de ruimtelijke-economische structuren en ontwikkelingen. Belangrijk hierbij is dat de verplaatsingssnelheden van het OV op diverse relaties omhoog zal moeten. Dit kan met een snel en verbindend netwerk in combinatie met innovatieve oplossingen voor de first en last mile. Met name deze uiteinden van een OV-verplaatsing kosten nu nog relatief veel tijd. MRDH richt zich op diverse pilots met lats-mile oplossingen, zoals de verbinding Metrostation Meijersplein met Rotterdam The Hague Airport. Ook voor het bestaande autonome vervoer van de Parkshuttle Rivium zal een nieuwe invulling gevonden moeten worden.

Met de gemeenten wil MRDH kijken hoe de organisatie van het doelgroepenvervoer verbeterd kan worden. Er liggen kansen in samenhang met last-mile oplossingen. Echter de huidige kosten zijn voor de gemeenten te hoog.

Klik hier voor de presentatie van Lodewijk Lacroix.

De provincie Noord-Holland heeft te maken met veel landelijk gebied met onrendabele buslijnen. De vraag is hoe hier mee omgegaan kan worden. Op Texel is de provincie hiervoor een pilot gestart met de Texelhopper. Voor de Texelhopper is een regiecentrale ingericht en het vervoer wordt uitgevoerd door een taxibedrijf. De bezettingsgraad van de voertuigen is in dit vervoer ca. 2x zo hoog als in traditionele regiotaxi projecten. Hierdoor zorgen de ritopbrengsten van € 3,- per rit in combinatie met een suppletie van de provincie van € 3,- voor een rendabele exploitatie voor het taxibedrijf. Belangrijk in het vervoer is dat het niet vraag gestuurd is, maar vraag georiënteerd. Er wordt dus niet altijd precies op de gewenste vertrektijden vervoer geboden, maar er is ruimte om de klantvraag te accommoderen rekening houdend met de gewenste combinaties en planningsefficiency.

Belangrijk aandachtspunt is dat niet duidelijk is op welke wijze de Texelhopper past in de bestaande wetgeving. In de discussie na afloop van de inleidingen werd hier aandacht voor gevraagd. Hoe kan innovatie ontstaan wanneer concessies lang lopen en vaak beperkingen stellen aan de inschrijvers? Nieuwe wetgeving zou hier meer mogelijkheden voor moeten bieden.

Klik hier voor de presentatie van Florien Molendijk.