Innovatie voor de reiziger

Workshop Innovatie ten behoeve van de reiziger

Tijdens deze workshop is vanuit drie geheel verschillende invalshoeken ingegaan op innovatie in het Collectief Vervoer die het reisgemak van reizigers vergroten.

 

Laurens Lapré, CGI Gastheerschap bij GVP

Laurens Lapré ‘lead business developper’ van CGI heeft een toelichting gegeven op het gebruik van technologie in het openbaar vervoer. Hij presenteerde de principes achter ‘connecting mobility’ en de toepassingen ervan voor de reiziger. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Voorrang bij stoplichten als de bus achterloopt;
 • Waarschuwing wanneer je naar de bushalte moet lopen, in jouw tempo;
 • Altijd kunnen zien waar je bus nu rijdt;
 • Bus wacht niet voor rood licht maar bij halteplaats.

Deze nieuwe C_ITS technologie wordt in kader van Beter Benutten de komende jaren getest in een aantal regio’s. Vanaf 2018 kan de technologie dan-bij goede resultaten-breed worden toegepast.

Klik hier voor de presentatie van Laurens Lapré.

 

 Stefan de Konink, Open Geo, reisinformatie OV als dienstverleningsconcept

Stefan de Koninck heeft ons meegenomen in de wereld van de reisinformatie. Reisinformatie kan worden verstrekt aan app bouwers, kan worden benut voor onderzoek of worden ingezet voor ondersteuning van aanbestedingen. Stefan heeft een aantal opmerkelijke bevindingen uit reisinformatie gepresenteerd, enkele hiervan:

 • Vrouwen gaan vaker met OV dan mannen (meer dan 10% meer);
 • Autobereikbaarheid is meest significante voorspeller van waardering kwaliteit OV.

Klik hier voor de presentatie van Stefan de Konink.

 

Bas Witte, Cissonius Groep, Innovatie in het landelijk gebied

Bas Witte, adviseur doelgroepenvervoer gaat in zijn presentatie in op de veranderingen in het openbaar vervoer en doelgroepenvervoer in het landelijk gebied. Het huidige OV zal moeten veranderen en samensmelten met het doelgroepenvervoer dat ook niet op dezelfde voet verder kan. Nieuwe vervoerconcepten zullen ontstaan die beter aansluiten bij de specifieke vervoerbehoefte op het platte land. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Buurt- en belbussen (maar dan 2.0);
 • Dorpsauto’s en inzet van vrijwilligersvervoer zoals ‘Automaatje’;
 • Flexlijnen, en OV knooppunten waar op gefeederd wordt;
 • Nieuwe app gestuurde diensten zoals “toogethr’,  ‘Mywheels’ en Kutsuplus;
 • Maar ook verbeteringen in klantvriendelijkheid binnen het OV zelf, zowel in de bus als in de informatievoorziening over het OV.

Klik hier voor de presentatie van Bas Witte.