Afsluiting

Het congres werd afgesloten met een terugblik door de voorzitters van de verschillende workshops.

Over de workshop Innovatie op systeemniveau vertelde Otto Cazemier dat MRDH op regionale schaal bekijkt hoe de netwerkstructuur van het verbindende net zich kan ontwikkelen, rekening houdend met de ruimtelijke-economische structuren en ontwikkelingen. En zich richt op pilots voor lastmile oplossingen. MRDH bekijkt met gemeenten naar een verbetering van de organisatie van doelgroepen vervoer om ze kosteneffectiever te maken.  De provincie Noord-Holland heeft op Texel een pilot gestart om het busvervoer op dit eiland rendabeler te maken. Daar wordt niet vraaggestuurd, maar vraaggericht gewerkt.

Lex Boersma vertelde dat in zijn workshop Business Models een oefening is gedaan met het Service Dominant Business Model voor het Argos Systeem in Schiedam.  Deze manier van denken, waarin gezocht wordt naar meerdere belanghebbenden bij dit vervoerssysteem, biedt kansen om de kosten hiervoor door meerdere partijen te laten dekken. Kortom Schiedam is zeer geïnteresseerd in het ontwerpen van een Service Dominant Business Model voor het vervoer in haar stad.

Bas Witte meldde terug dat in zijn  workshop Innovatie t.b.v. de reiziger vanuit drie geheel verschillende invalshoeken is ingegaan op innovatie in het Collectief Vervoer die het reisgemak van reizigers vergroten. De eerste was het gebruik van Connected-technologie om bussen vlotter langs verkeerslichten te leiden. De tweede was dat reisinformatie leert dat vouwen  met OV gaan dan mannen (meer dan 10% meer) en dat autobereikbaarheid is meest significante voorspeller van waardering kwaliteit OV. En tot slot dat er op het platteland nieuwe vervoerconcepten zullen ontstaan die beter aansluiten bij de specifieke vervoerbehoefte op het platte land. Denk aan nieuwe app gestuurde diensten zoals “toogethr’,  ‘Mywheels’ en Kutsuplus;

Over de workshop Innovaties, weerstanden ombuigen in kansen, vertelde Roel van den Bosch dat er een oefening is gedaan met een stakeholderanalyse. Deze helpt je om een beter beeld te krijgen van de spelers in je omgeving en strategieën te ontwikkelingen over hoe met hun om te gaan.